Ľudové misie viedli kapucíni

V nedeľu 12. mája sa začal program obnovy misií, ktorý vo Farnosti sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch prebiehal do 16. mája. Nedeľnú svätú omšu v Kostole sv. Martina na Banke celebroval brat Lukáš z Ponikov, ktorý prišiel spolu s bratom Karolom z Bratislavy. Obaja sú členmi rádu kapucínov, ktorý vznikol v 16. storočí v Taliansku.

Témou tohtoročných ľudových misií bolo zmierenie. Brat Lukáš sa počas dopoludňajšej omše zameral na spovede a hriechy: „Každý si je zodpovedný za svoje hriechy. Nie je správne vyhovárať sa počas spovede na druhých.“ Po bohoslužbe previedol kostolník Dominik Jánoška kapucínov starým aj novým kostolom.

text a foto:
Viktor Vrábel