Lávku na Krajinskom moste uzavreli

Od pondelka 8. novembra je lávka na Krajinskom moste uzavretá. Dôvodom je oprava rozpadávajúceho sa povrchu kompozitných dosiek.

Spoločnosť Lumiza, s. r. o., ktorá rekonštrukciu vykonala, reklamáciu uznala a opravu vykoná bezplatne. „Doba uzatvorenia lávky bude závisieť od vývoja epidémie, protiepidemiologických opatrení a vývinu počasia,“ uvádza mesto Piešťany na svojej webovej stránke. Dodáva, že budú dodané a namontované nové dosky po celej dĺžke lávky. Tieto práce neobmedzujú cestnú premávku na moste.

text a foto:
Viktor Vrábel