Krajinský most oslavuje 90 rokov

Nenahraditeľný most spájajúci Banku, kúpele a Piešťany bol vybudovaný v rokoch 1930 a 1931. Iniciátorom jeho výstavby bol Ľudovít Winter. Dielo dvojice Josefa Činčeru a Ivana Grebeníka patrilo v čase vzniku k najodvážnejším mostným konštrukciám v celom Česko-Slovensku.

Výstavba mosta sa začala v ja­­nuári 1930, a to i napriek svetovej hospodárskej kríze. 2. januára 1932 prešli po ňom prvé autá. Most pomenovali po vtedajšom prezidentovi – Tomášovi Garrigueovi Masarykovi. Železo­betónovú konštrukciu tvorí 7 polí a rozpätie oblúka je úctyhodných 52 metrov.

„V noci zo dňa 3. na 4. apríla 1945 opustí nemecké vojsko Piešťany. Pred odchodom zničí Krajinský most. Ohromná detonácia z vý­buchu mostu dáva obyvateľstvu na vedomie, že nemecké vojsko odchádza,“ zapísal si piešťanský kronikár. 6. apríla sa začalo s opravami. Cez deň pracovalo 400, v noci 200 mužov. Oprava mosta bola dokončená už 11. apríla 1945, teda v priebehu piatich dní.

Neskôr bolo doplnené stavidlo na stabilizáciu hladiny Obtokového ramena Váhu. Koncom roka 1980 bola na jednu zo strán zavesená oceľová lávka pre peších. V roku 1991 sa konala väčšia rekonštrukcia mosta. Trvala päť týždňov, počas ktorých ľudom slúžilo náhradné provizórne premostenie – vojsko umiestnilo na Váh pontónový most.

V roku 2014 bola vozovka rozšírená o asi pol metra. Nenastávajú už viac kolízie, ktoré vznikali pri obchádzaní nákladných vozidiel.

 

text: Viktor Vrábel,
súčasné foto: vv;
historické foto:
archív Bananského hlásnika