Kráčali po stopách lovcov mamutov

V piatok 17. mája popoludní nad susednou obcou Moravany nad Váhom zorganizovali geológovia, paleontológovia a archeológovia náučnú exkurziu o živote pravekých ľudí v našom regióne.

Obec Banka, rovnako ako Moravany nad Váhom, patrí medzi významné archeologické lokality, v ktorých boli objavené početné doklady mladopaleolitického osídlenia z vrchného pleistocénu (posledná doba ľadová, pozn. red.). Archeologické náleziská sa nachádzajú na sprašou pokrytých západných svahoch Považského Inovca nad obomi dedinami. Z tejto abráznej plošiny sa otváral ohľad na dolinu Váhu, čím bola pravekým lovcom umožnená kontrola ťahu migrujúcich zvierat,“ prezradila nám paleontologička Martina Moravcová. Dodala, že sídliská v našej oblasti tvorili súčasť súvislého reťazca osídlenia na západnom úpätí Považského Inovca.

text a foto:
Viktor Vrábel