Koronavírus zatiaľ Banku obchádza

6. marca bol na Slovensku potvrdený prvý prípad ochorenia COVID-19, známejšieho ako koronavírus. Hoci žiadny prípad nákazy na Banke potvrdený nebol, celoplošné preventívne opatrenia výrazne ochromili spoločenské, kultúrne, náboženské aj športové vyžitie v našej obci.

Preventívne opatrenia
10. marca Konferencia biskupov Slovenska oznámila, že v kostoloch na území Slovenska sa nesmú konať bohoslužby. Zákaz sa dotkol aj obradov v Kostole sv. Martina na Banke. Rovnako sa až do odvolania rušia obecné kultúrno-spoločenské podujatia. Obecný a stavebný úrad zostali pre verejnosť oficiálne zatvorené od 16. marca až do odvolania. Všetky náležitosti vybavíte telefonicky alebo elektronicky. Od rovnakého dňa platia v predajni COOP Jednota skrátené otváracie hodiny. Cez týždeň je supermarket otvorený od 6. do 18. hodiny, v sobotu od 6. do 12. hodiny. Majitelia prevádzok v obci buď upravili otváracie hodiny, alebo ich na základe nariadení celkom uzavreli.

Neplánované prázdniny

Na základe pokynov krízového štábu TTSK sa 13. marca zatvorili brány materskej a základnej školy. Predpokladaný nástup je 30. marca, avšak je viac ako pravdepodobné, že škola zostane zatvorená dlhšie. Rodičia môžu sledovať aktuálne informácie na webstránke zssmsbanka.edupage.org.

Improvizovaná ochrana

Hoci čelní predstavitelia vlády informovali o plánovanej distribúcii ochranných rúšok, do obce nedorazili žiadne. Keďže rúška boli dlhodobo vypredané, miestni hasiči v spolupráci so starostkou zorganizovali zber doma vyrobených rúšok a materiálu na ne. Od 16. do 22. marca vyzbierali v obci zhruba 150 kusov vlastnoručne ušitých rúšok a desiatky metrov látky. Obci sa zároveň podarilo zabezpečiť ďalších 150 rúšok od miestnej nábytkárskej firmy. Rúška boli priebežne roznášané seniorom, ťažko chorým obyvateľov a obyvateľom, ktorí nie sú schopní si rúško zabezpečiť.

Epidémie v histórii

Banku v minulosti postihli viaceré epidémie. V 17. storočí sa opakovane vyskytovala epidémia moru, v 19. storočí zabíjala cholera, v roku 1924 prepukla epidémia červienky. Dnes je už vzdelanosť a úroveň hygieny na oveľa vyššej úrovni. Buďme zodpovední. Chráňme nielen svoje zdravie, ale aj zdravie svojho okolia. Spolu to zvládneme!

Viktor Vrábel