Koniec školského roka v znamení olympiády

Záver školského roka spestrili rôzne súťaže a hlavne zábava – tancovali sme, športovali a nechýbali ani zaslúžené odmeny.

18. júna sa štvrtáci a piataci zúčastnili plaveckých pretekov na Kúpalisku Eva. Spomedzi našich žiakov si odniesli medaily Petra Tekulová, Maxim Beňo, Marko Šprlák – Zmora a Kristián Kohút. Všetkým zúčastneným ďakujeme a oceneným blahoželáme.

19. júna sa v Bratislave konalo slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže Hodžov novinový článok. V tejto súťaži nás reprezentovala Simonka Magulová (8. ročník), ktorá sa so svojou prácou na tému Ako môže intelekt ľudstvu pomáhať, ale aj škodiť umiestnila v bronzovom pásme. Blahoželáme.

Pred koncom školského roka navštívil našu školu tanečník Miroslav „Bruise“ Žilka, ktorý sa venuje modernému tancu a práci s mladými talentmi. Deti sa zabavili, zatancovali si a ukázalo sa, že aj u nás máme nádejné tanečné talenty.

Aj tento rok sa uskutočnila naša tradičná súťaž Think English. Žiaci 2. stupňa súťažili v tímoch, aby si opäť porovnali úroveň vedomostí z anglického jazyka. Odmenení boli všetci zúčastnení.

24. jún sme strávili v prírode. Vyučovalo sa formou didaktických hier, ktoré boli zamerané na zdravotnú a dopravnú výchovu a pobyt v prírode.

25. júna sa detičky zo školského klubu previezli piešťanským vláčikom. Pozreli si známe aj menej známe miesta a pamiatky Piešťan. Jazda bola pre nich zábavná a poučná zároveň.

25. júna sa konal taktiež 2. ročník našej športovej olympiády. Olympijské hry slávnostne otvorila pani riaditeľka Mgr. Karin Fabian Kusovská a o rozcvičku sa postarala fitnes športovkyňa Simona Beňová. Žiaci súťažili v týchto disciplínach: hod kriketovou loptičkou, skok do diaľky a vytrvalostný beh. Okrem toho mali možnosť vyskúšať si jazdu na kolobežke cez prekážkovú dráhu, skákanie vo vreci či lyžovanie na tráve. Žiaci, ktorí predviedli najlepší výkon, si odniesli vecné odmeny. Avšak víťazmi sú všetci, ktorí sa zúčastnili a zašportovali si.

28. júna sme sa poslednýkrát v tomto školskom roku stretli v triedach. Žiaci dostali vysvedčenia a niektorí aj ocenenia za svedomitú prácu. Trieda 2. A dostala za víťazstvo v projekte Záchrana som ja tortu. Ale najskôr sme sa stretli na školskom dvore, kde sa nám prihovorila pani riaditeľka, ktorá zosumarizovala uplynulý školský rok a pripomenula tie najdôležitejšie momenty a aktivity.

Rozlúčili smesa s pani učiteľkami Erikou Valkovou a Emíliou Siebertovou a tiež s našimi deviatakmi. My ostatní sa stretneme opäť v septembri – v novom školskom roku a v nových priestoroch.

text: Miroslava Kovalinková,
foto: Mário Petlák