Hurá, prázdniny!

Školský rok 2020/2021 ušiel ako voda. Po nedávnom návrate z dištančného vzdelávania prichádzajú vytúžené letné prázdniny.

V rámci finančnej gramotnosti si naši tretiaci koncom mája vyskúšali, koľko práce sa skrýva za tvorbou obyčajného letáka. Po starostlivom preskúmaní a porovnaní cien v konkurenčných obchodoch si aj oni vytvorili vlastný obchod – potraviny Fresh. Následne si pre svojich zákazníkov pripravili leták plný lákavých a cenovo výhodných ponúk.

Náš žiak Marko Šprlák-Zmora (7. ročník) dostal od Coding Giants ­Sloven­sko veselé ponožky IT za zapojenie sa do súťaže v pro­­­gra­movaní so svojou hrou naprogramovanou v platforme Scratch.

Marko Šprlák-Zmora (foto: Mário Petlák)

ZŠ s MŠ Banka sa chce poďakovať pánovi Martinovi Kičinovi za čistiace prostriedky a dezinfekciu. Tento dar nám pomohol zaistiť čisté školské prostredie pre naše deti. Ďakujeme.

Koncom mája sa skončila súťaž Môj slovník z reality. Našu školu reprezentovali Kristína Vidová a Erika Obhlídalová z 9. ročníka a Marko Šprlák-Zmora zo 7. ročníka pod vedením pani učiteľky Kataríny Šprlákovej-Zmorovej. Všetci naši finalisti obsadili druhé miesta v tejto celoslovenskej súťaži a Erika navyše získala špeciálne ocenenie za slovník vytvorený svetelnou kresbou. Všetkým výhercom srdečne blahoželáme.

1. júna na Medzinárodný deň detí sme neboli zatvorení v škole, ale strávili sme ho spoločne vonku, a to návštevou cukrárne, kaštieľa, pozeraním pamiatok, opekaním alebo hraním hier vonku.

Školáci na návšteve v moravianskom kaštieli (foto: Róbert Valovič)

Ani tento rok sme nevynechali projekt Kráľovstvo zabudnutých príbehov. Naši tretiaci si vybrali zaujímavé knihy, ktoré po prečítaní predstavili ostatným. A tak sa u nás v triede stretli všakovaké zvieratká, detektívi, čarodejnice, lietajúce deti, Malý princ či vesmírne čierne diery. Nakoniec si každý vybral svoju najobľúbenejšiu knižku a vložil ju do rúk svojej čítajúcej pa­­pierovej postavičky.

Tretiaci sa ocitli v kráľovstve zabudnutých príbehov. (foto: Katarína Šimkovičová)

Tretiaci sa ocitli v kráľovstve zabudnutých príbehov. (foto: Katarína Šimkovičová)

Dňa 3. júna sme spoločne s prvým stupňom vypustili našich kamarátov motýľov. Niekoľko týž­dňov sme sledovali vývoj húsenice cez kuklu až po vyliahnutie motýľov. Veríme, že sa našim kamarátom bude dariť tak, ako nám po celý školský rok.

Rozlúčka so školou sa niesla aj v environmentálnom duchu. Naši deviataci navštívili v piatok 11. júna les a vyskúšali si výsadbu sadeníc listnatých i ihličnatých stromov priamo v teréne. V bananskej lokalite Lipina si okrem mnohých stromčekov všetci vysadili aj svoj vlastný stromček, na ktorý si pripevnili vlastnoručne z dreva vyrobenú menovku. Takto ekologicky a zároveň v rámci spoločného výletu zavŕšili deviataci svoje pôsobenie v našej základnej škole. Želáme im spoločne veľa šťastia a spokojnosti v ďalšom štúdiu.

Žiaci 9. ročníka sa so školou rozlúčili pozoruhodným spôsobom. V lese nad Bankou vysadili sadenice stromov. (foto: Katarína Šprláková – Zmorová)

 

text: Róbert Valovič
foto: Katarína Šprláková – Zmorová