Hasiči strážili kaplnku pri moste

Vo štvrtok 15. apríla sa na nás obrátila kostolníčka Magda Moravčíková z Kaplnky Božského Srdca Ježišovho s prosbou o protipožiarny dozor.

Vo zvonici kaplnky majstri od rána osádzali nové zvony. Vzhľadom na zváracie práce bolo potrebné vykonávať protipožiarny dozor od 15. hodiny po dobu 8 hodín. Riziko požiaru zvyšovala drevená podlaha v podkroví.

Prístup do podkrovia a zvonice bol možný jedine z nastavovacieho rebríka. Do výšky približne 8 metrov vystúpali naši členovia s pomocou lanovej techniky.

Pre prípad potreby sme mali prichystané práškové hasiace pristroje a vodu vo vedrách. Žiadne tlenie sme ale nezaznamenali.

Domov sme sa vrátili v neskorých nočných hodinách. Zúčastnili sa členovia: Roman Pomajbo, Filip Vido, Martin Šmehlík, Viktor Vrábel a Šimon Garec.

text a foto:
Viktor Vrábel