Film o nutriách vo vysielaní RTVS

Dvaja amatérski filmári Viktor Vrábel a Filip Havlíček nakrútili koncom septembra krátky dokumentárny film o živote nutrií pri mŕtvom ramene Váhu. Dvojica strávila nakrúcaním celý týždeň, pričom využila aj vodotesnú kameru. Postprodukcia zabral ďalší týždeň. 

Film zaujal aj štáb RTVS, ktorý 2. októbra pri ramene nakrútil reportáž. Redaktorka vyspovedala tvorcu Viktora Vrábla a Dušana Knapa z Inštitútu pre trvalo udržateľný rozvoj. Reportáž bola odvysielaná v rovnaký deň v Správach RTVS.

text: Viktor Vrábel,
video: Viktor Vrábel, Filip Havlíček