Epidémia ustupuje, život sa pomaly vracia do normálu

Ochranné rúška sa stali súčasťou nášho každodenného života, v mnohých prípadoch aj módnym doplnkom. Spolu s dezinfekciou priestorov a obmedzením zhromažďovania sa stali kľúčovým nástrojom v boji proti vírusu COVID-19. O tom, že obyvatelia Banky sú disciplinovaní, svedčí nulový počet nakazených v obci. Situácia na Slovensku sa mení k lepšiemu. V deň našej uzávierky došlo k 4. fáze uvoľnenia opatrení.

Bananskí hasiči vydezinfikovali aj autobusové zastávky v kúpeľoch.

 

 

V sobotu 2. mája dobrovoľní hasiči Jaroslav Vido, Martin Šmehlík, Filip Vido a Viktor Vrábel zrealizovali druhé kolo dezinfekcie verejných priestranstiev. „Okrem autobusových zastávok, kontajnerových stojísk a oddychových zón sme navštívili aj nedávno otvorené futbalové ihrisko, kde chalani vydezinfikovali všetky hracie prvky detského ihriska a lavičky v areáli. Keďže Kúpeľný ostrov máme na dosah, dezinfekciou prešli aj tamojšie autobusové zastávky,“ zhrnul organizačný referent DHZ Banka Viktor Vrábel.

V stredu 6. mája v rámci 2. a 3. fázy uvoľňovania opatrení došlo k viacerým pozitívnym zmenám. Reštaurácie začali ponúkať stravovanie na terasách, otvorili sa kaderníctva či pedikúry, sprístupnené boli turistické atrakcie, začali sa konať bohoslužby i svadobné obrady. Sprístupnené futbalové ihrisko s bufetom v prevádzke lákalo počas slnečných dní desiatky obyvateľov a cyklistov. Osobitné usmernenie bolo vydané pre športoviská – napríklad na ploche 30 x 30 metrov mohlo trénovať najviac 5 osôb, pričom medzi aktívne zapojenými športovcami musela byť zachovaná vzdialenosť aspoň 2 metre.

Po dvojmesačnej prestávke otvoril svoje brány aj Kostol sv. Martina. Omše sa konajú v tradičných časoch.

 

 

Medzi kostolmi, ktoré v obmedzenom režime otvorili svoje brány,bol aj Kostol sv. Martina. Prvá omša sa konala v nedeľu 10. mája dopoludnia. Celebroval ju Jozef Gallovič. Veriaci museli dodržiavať prísne hygienické nariadenia – mať nasadené rúško, vydezinfikovať si ruky pri vstupe, sedieť na krajoch každej druhej lavice, vyhýbať sa vytváraniu skupín atď. Na dodržiavanie opatrení dohliadali dobrovoľní hasiči.

20. mája vláda pristúpila k 4. fáze uvoľňovania opatrení. Povolené sú hromadné podujatia s účasťou najviac 100 ľudí, otvorili sa vonkajšie športoviská. Obyvatelia sa konečne môžu najesť a napiť aj v interiéri reštaurácií. Rúška sa stali dobrovoľnými pri odstupe najmenej 5 metrov.

Vláda avizovala, že 1. júna dôjde k otvoreniu materských a základných škôl (pre 1. stupeň). Návrat je dobrovoľný. Rodičia museli nahlásiť záujem triednemu učiteľovi do 21. mája. Zákonní zástupcovia a deti musia dodržať viacero hygienicko-epidemiologických opatrení. Odporúčame sledovať aktuálne pokyny na webovej stránke školy a obce.

Viktor Vrábel