Dva týždne letného tábora úspešne za nami

Zatiaľ čo iné školy zatvoria svoje brány v júni a otvoria ich až v septembri, naša škola organizuje už druhý ročník detského letného tábora s názvom Summer Academy.

Cieľom našej letnej akadémie je spestriť deťom leto kreatívnymi a športovými aktivitami v angličtine. Minulý rok tábor trval len dva týždne, no tento rok sme tu pre deti až štyri týždne.

Deň začíname o deviatej hodine pohybovou rozcvičkou, porozprávame sa v anglickom jazyku, zahráme si pohybové hry a niečo kreatívne vytvoríme. Treba sa aj posilniť, preto si niekedy robievame cukrovú vatu alebo waffle. Samozrejme, vždy všetko vybeháme. Každý týždeň zakončí opekačka.

Dva týždne našej Summer Academy prešli ako voda. Zažili sme veľa zábavy, vyskúšali a ochutnali nové veci a všeličo sme sa naučili. Vznikli nové priateľstvá a deti sa bližšie spoznali so svojimi učiteľmi.

Tábory pokračujú aj v auguste (týždne od 3. 8. a od 10. 8.). Prihlásiť sa môžete na našej webovej stránke www.zssmsbanka.edupage.org (platí pre predškolákov a žiakov 1. až 4. ročníka našej školy). Tešíme sa na vás!

Róbert Valovič,
ZŠ s MŠ Banka