Doplnili zábradlie pod Červenou vežou

Na podnet poslankyne obecného zastupiteľstva Daniely Kobe­lovskej a následne starostky obce Tatiany Julinyovej Správa a údržba ciest TTSK dodatočne namontovala zábradlie na úseku Cesty II/499 pozdĺž odvodňovacieho kanála pod Červenou vežou. Stalo sa tak koncom roka 2020.

Zábradlie oddeľuje cestu od odvodňovacieho kanála, ktorý je hlboký viac ako dva metre. V projekte sa so zábradlím v tomto rizikovom mieste nerátalo.

text a foto:
Viktor Vrábel