Dobrovoľní hasiči oslávili 130. výročie založenia zboru

V posledný júnový víkend sa na Banke oslavovalo. Pri príležitosti 130. výročia založenia dobrovoľného hasičského zboru bananskí hasiči v spolupráci s obcou Banka pripravili dvojdňový program. Kompletnú fotoreportáž z oboch dní nájdete na facebookovej stránke Obec Banka.

Sobota, 26. jún 2021

Program na futbalovom ihrisku sa začal o 14. hodine. Dráčikovia vo veku od štyroch do ôsmich rokov a Draci, teda deti vo veku od dvanástich do sedemnástich rokov, predviedli požiarny útok, ktorému sa venujú na hasičskom krúžku.

Ihriskom sa rozliehal hukot veľkej i malej motorovej požiarnej striekačky, ktorý sa často prelínal so sirénou na vozidle moravianskych hasičov. Tí povozili deti po Dominovej ceste k Obtokovému ramenu Váhu a späť. Zásahové vozidlo sa počas popoludnia nezastavilo, záujem bol značný.

Návštevníci si taktiež mohli vyskúšať prácu s ručnými prenosnými striekačkami. Rodičia obsluhovali piestovú striekačku a deti prúdom vody zhadzovali plechovice. Zaujímavou atrakciou bola plne funkčná zmenšená verzia konskej striekačky, s ktorou sa hasilo pred sto rokmi a skôr.

Okrem hasičov z Moravian nad Váhom a Lúky prišli so svojím vybavením aj dobrovoľníci zo Slo­venského Červeného kríža. Deti si na figurínach vyskúšali oživovanie dospelej osoby i malého batoľaťa.

V stredovekom tábore boli pripravené staré vojenské a hasičské prilby, oblečenie aj zbrane. Návštevníci mali možnosť vyskúšať si streľbu z luku i zo vzduchovky. Pre deti boli pripravené súťažné disciplíny s odmenami a tiež nafukovací hrad.

Svoju prácu návštevníkom predviedli aj členovia Kynologického klubu Sĺňava. Diana Albertová povozila deti na koni po ihrisku. Na záver programu sa deti vykúpali v hasiacej pene. Návštevníci si posedeli pri čapovaných nápojoch a guláši či živánskej. Až do zotmenia na ihri­sku vyhrával DJ Miki.

Vozenie sa v zásahovom aute bol pre deti zážitok.

Ako jednoducho dokáže pes zneškodniť páchateľa, ukázali skúsení kynológovia.

Požiarny útok predviedli Dráčikovia…

… aj veľkí Draci.

Deti si mohli okrem historického bojového oblečenia vyskúšať aj streľbu z luku.

Najväčší úspech zožala už tradične hasiaca pena.

 

Nedeľa, 27. jún 2021

Nedeľný program sa niesol v slávnostnom duchu. O 9. hodine sa začala slávnostná svätá omša venovaná živým i zosnulým členom hasičského zboru. „Členovia a člen­ky hasičských zborov, ste pre nás hrdinami. Ste rytiermi dnešnej doby. Nabúra auto hore nad Bankou, idete tam vy, hasiči. Udeje sa niečo na Ahoji, idete tam. Máte spoločný ideál – chrániť, pomáhať, slúžiť, milovať,“ povedal v kázni odchádzajúci kaplán Ľuboš Matúš.

Počas bohoslužby kaplán posvätil dve sošky sv. Floriána, patróna hasičov. Jedna zostane v Kostole sv. Martina, druhá bude zdobiť hasičskú zbrojnicu. Posvätil taktiež hasičský prápor (zástavu) s pripnutou štandardou venovanou tomuto okrúhlemu výročiu.

Krátko po 11. hodine sa v kul­túrnom dome začala slávnostná výročná členská schôdza, na ktorej členovia výboru spolu s hosťami netradične bilancovali dva uplynulé roky. Svojou návštevou nás poctili predstavitelia Dobrovoľnej požiarnej ochrany, Hasičského a záchranného zboru a dobrovoľní hasiči z okolitých obcí.

Obdivujem vašu zanietenosť a obdivujem to, ako sa dokážete venovať mládeži. Sledujem vašu prácu a všade, kde to je možné, vás dávam za vzor. Nedalo by sa to bez obrovskej podpory a zázemia, ktoré máte u pani starostky, patrí jej za to veľká vďaka. Takisto by sa to nedalo bez ochoty vás, členov, a obecného zastupiteľstva,“ povedal Peter Galbo, okresný riaditeľ Hasičského a záchranného zboru Piešťany.

„Tento zbor má veľmi bohatú históriu, odjakživa tu boli činorodí hasiči. Po re­vo­lúcii viacej zborov, podobne ako ten váš, postihla stag­nácia. Je chvályhodné, že sa vám v roku 2018 podarilo činnosť obnoviť,“ zhodnotila v príhovore Marta Bartošová, predsedníčka Územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany Piešťany, ktorá mapuje históriu zborov v regióne.

V závere oficiálneho programu dostali pamätnú plaketu všetci členovia hasičského zboru, mládež i pozvaní hostia. Predsedovi zboru Jánovi Šmehlíkovi st. bola udelená medaila za príkladnú prácu. Libor Jahoda dostal vernost­nú me­dailu za šesťdesiat rokov práce v hasičskom zbore. Cenu obce získal Jozef Moravčík st. a Libor Jahoda.

Po ukončení schôdze prišli na posedenie Draci a Dráčikovia spolu s ro­dičmi. Slávnostná torta nemohla chýbať. Počas stretnutia hasiči premietli film o činnosti zboru v rokoch 2019 a 2020, ktorý sami zostrihali.

Hasiči pred svätou omšou

Kaplán Ľuboš Matúš počas posviacky štandardy pripnutej na vrchu zástavy

Okresný riaditeľ profesionálnych hasičov Peter Galbo nešetril chválou

Zaslúžilý člen Jozef Moravčík st. získal Cenu obce. V zbore strávil väčšinu života.

Starostka Tatiana Julinyová pri krájaní torty

Libor Jahoda je členom zboru už 60 rokov. Členovia výboru mu zaniesli ocenenie.

text a foto:
Viktor Vrábel, DHZ Banka