Deti strávili deň so stonožkou

Výlety po Slovensku, motýle na školskom dvore a stonožka na ihrisku – tak by sa dal v skratke zhrnúť uplynulý mesiac v škole.

  • 21. mája sa detičky z prvého stupňa vybrali na výlet do nášho hlavného mesta, do Bratislavy, aby navštívili ZOO a Dinopark. Zvieratká sa im páčili a domov si priniesli veľa zážitkov.
  • Žiaci druhého stupňa si to v tento deň namierili do Banskej Štiavnice. Pozreli si sprístupnené banské štôlne, navštívili zámok Svätý Anton a neobišli ani najznámejšie jazero Počúvadlo.
  • Praktické a názorné vyučovanie nie je v našej škole novinkou. Konečne sa oteplilo a prvostupniari tak mohli vypustiť do prírody motýle, o ktoré sa starali od štádia húseníc, aby sledovali ich zázračnú premenu. Na rozlúčku zaspievali detičky motýľom pesničku a naposledy im zamávali.
  • V rámci Dňa finančnej gramotnosti žiaci 1. a 2. ročníka nakupovali. Spoznávali naše bankovky, ich hodnotu, dozvedeli sa, čo je to kreditná karta, ako si správne pripraviť peniaze na zaplatenie a ako si skontrolovať výdavok. Teoretické vedomosti a skúsenosti z modelových situácií si hneď vyskúšali aj v praxi – v cukrárni v Moravanoch nad Váhom.
  • Dňa 29. mája sa v priestoroch Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera v Piešťanoch uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie okresných kôl predmetových olympiád a vedomostných súťaží uskutočnených počas tohto školského roka. Svoje diplomy si prevzali: piatak Matej Krajčírik (Matematická olympiáda – 1. miesto), šiestak Michal Krajčírik (Matematická olympiáda – 2. miesto, Pytagoriáda – 3. miesto) a deviataci Damián Kusovský (Matematická olympiáda – 3. miesto) a Lukas Schmitt (Olympiáda v nemeckom jazyku – 1. miesto). Oceneným žiakom blahoželáme.
  • Dňa 30. mája prebiehalo na našej škole tzv. integrované tematické vyučovanie. Každá trieda sa celý deň zaoberala jednou témou, ktorá sa prelínala do rôznych oblastí nášho života. Žiaci tak spájali teoretické vedomosti s praktickou činnosťou. Niektoré práce žiakov môžete vidieť na našej webovej stránke.
  • Deň detí sme spolu oslávili v piatok 31. mája. Všetci sme si vyrobili originálne „crazy“ ponožky, ktoré sme si dali na nohy a spoločne sme tak vytvorili stonožku Rafaelu. To bola zábava!
  • V sobotu 1. júna sme boli súčasťou jednej z najväčších piešťanských akcií, zúčastnili sme sa sprievodu a prezentácie pri príležitosti Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny 2019.
  • V stredu 5. júna boli žiaci 7., 8. a 9. ročníka v Mochovciach. Exkurzia sa začala krátkym 3D filmom, ktorý dokumentoval vznik vesmíru až po blízku budúcnosť. Žiaci si pozreli interaktívnu prehliadku atómovej elektrárne, dozvedeli sa niečo o rádioaktívnom odpade, o žiarení a tiež o bezpečnosti v jadrovej elektrárni. Zaujímavou časťou bol nepochybne aj model reaktora, ktorého ovládanie si mohli žiaci vyskúšať. V poslednej časti exkurzie mohli školáci zistiť svoju uhlíkovú stopu (vplyv ľudských aktivít na životné prostredie) a vytvoriť si originálnu fotku.
  • Dňa 10. júna zašli naši druháci a tretiaci do piešťanskej mestskej knižnice, aby si pozreli dramatizované predstavenie novej knihy Líza, mačka z Trojice. Deti sa stretli osobne aj s autorom knihy Jánom Uličianskym.

text: Miroslava Kovalinková,
foto: Mário Petlák, ZŠ Banka