Deti sa zmenili na strašidlá

Jesenná výzdoba ešte zdobí školské chodby a triedy, ale už sa nevieme dočkať Vianoc.

Dňa 21. októbra sa siedmaci zúčastnili workshopu v Elektrárni Piešťany. Naučili sa rôzne metódy udržania rovnováhy na Zemi, poučili sa o znečisťovaní prírody, nelegálnych skládkach a dozvedeli sa zaujímavosti o separovaní odpadu.

V piatok 22. októbra našu školu na kvalifikačnom turnaji Futbal Cupu v malom futbale reprezentovali žiaci Matej Zuzic, Tomáš Badáň, Martin Chalás, Michal Krajčírik (všetci 9. A), Matej Krajčírik (8. A), Artur Buchman, Maxim Ručkay (obaja 7. A). Našej škole sa ako jedinej podarilo vyhrať všetky zápasy, čo našim futbalistom zabezpečilo výhru na tomto turnaji. Na jar ich čaká ďalšie kolo.

26. októbra sme sa na 1. stupni formou zážitkového učenia venovali ríši zvierat, a to konkrétne spoločenstvu včiel. Pripomenuli sme si význam týchto drobných tvorov. Rozdelili sme si úlohy na včielky staviteľky, robotnice a včielky kŕmičky. Tak, ako včielky spoločne budujú svoj úľ, aj my sme si vytvorili svoj vlastný úľ z odpadového materiálu. Aby sa nám dobre pracovalo, doplnili sme si energiu chlebíkom s medom.

V ten istý deň sme sa žiaci na 2. stupni presunuli do obdobia stredoveku. Zistili, ako a kde ľudia žili, ako sa obliekali, ako sa zabávali, čo im naháňalo strach. Dozvedeli sa, čo je to vitráž, freska i cimburie a naučili sa rozoznávať gotický a románsky sloh. Veríme, že hrad, ktorý sme spoločnými silami vytvorili, bude taký trvácny, ako sú aj tie skutočné stredoveké.

V stredu 27. októbra sme si usporiadali ples strašidielok. Žiaci 6. ročníka pripravili v telocvični priestor na súťaže a zábavu pre deti z prvého stupňa. Na výmenu prišli aj žiaci z druhého stupňa. Všetky deti v kreatívnych maskách si ples užili, zasúťažili si a najmä si zatancovali. Každý dostal občerstvenie a nakoniec aj rukavicu plnú pukancov.

Žiačky deviateho ročníka T. Erdélyiová, L. Kubriczká a H. Horváthová sa zúčastnili online olympiády zo slovenského jazyka. H. Horváthová postúpila do okresného kola, kde bola úspešnou riešiteľkou a skončila na 4. mieste. Gratulujeme.

Pár tried sa v novembri vystriedalo v karanténe. Všetkým žiakom, ktorí mali pozitívny test, želáme skoré uzdravenie. Pedagógovia sa zatiaľ držia len pozitívne naladení.

text: Róbert Valovič,
foto: Mário Petlák, Katarína Šimkovičová, Renáta Zenníková, Silvia Kumová