Deň zdravia aj v našej škole

Škôlkari si zašli do školy, štvrtáci zasa do knižnice. Zábavno-poučnou formou sme hovorili o mlieku a o zdravej výžive.

  • V sobotu 27. apríla sa na našej škole konal zápis prvákov. Pani učiteľky si pre budúcich prváčikov pripravili rôzne úlohy a preskúšali ich zručnosti a pripravenosť zasadnúť do školských lavíc. Budúci prváci všetko perfektne zvládli a veríme, že sa budú do školy tešiť rovnako, ako sa my tešíme na nich.
  • Žiaci 4. ročníka sa zúčastnili besedy, ktorá sa konala v piešťanskej mestskej knižnici. Spisovateľ Jaroslav Rezník a ilustrátor Martin Kellenberger predstavili žiakom druhé vydanie knihy o detstve Milana Rastislava Štefánika Oči plné oblohy. Pre žiakov bola pripravená aj interaktívna výstava, ktorá im hravou formou priblížila udalosti spred 100 rokov súvisiace so vznikom ČSR, o ktorý sa zaslúžil práve M. R. Štefánik. Tešíme sa, že žiaci mali možnosť zaujímavou formou spoznať život a prácu tejto našej významnej osobnosti.
  • Pri príležitosti Dňa mlieka si žiaci na prvom stupni rozprávali o mlieku. Povedali si, odkiaľ mlieko máme, čo z neho vyrábame a najmä prečo by sme ho mali piť. Detičky si spolu pomaškrtili na mliečnych výrobkoch a vyrobili si papierové kravičky. Potom si ešte pochutili na bryndzi a spoločne si vyrobili ovečku, ktorá teraz zdobí chodbu našej školy.
  • V ten istý deň si žiaci na druhom stupni pripomenuli Deň zdravia. Celý deň sa niesol v znamení zdravej výživy – diskutovali sme na tému zdravie a spomenuli sme dôležitosť zdravia pre existenciu ľudstva vôbec. Pohovorili sme aj o zdravých a nezdravých potravinách, o vhodných a nevhodných stravovacích návykoch a tiež sme si pripomenuli potrebu pohybu a dôležitosť oddychu. Spolu sme pripravili rôzne druhy nátierok, ochutnávali sme ovocie a zostrojili sme si potravinovú pyramídu. Bolo to zábavné a poučné zároveň.

text: Miroslava Kovalinková,
foto: Róbert Valovič