Čistá obec aj tento rok

 Do aprílového upratovania Banky sa toho roku zapojili dve obecné organizácie a viacero miestnych poslancov.

Pavol Albert v mene nohejbalistov vyčistil malé odstavné parkovisko pod Červenou vežou.

Hasiči v zložení Viktor Vrábel, Šimon Garec a Adam Hanic pozbierali odpadky z Vápeníckeho potoka, jeho brehov a z tzv. eurochodníka.

Pneumatiky a odpad v lokalite Seništia odstránili poslanci Daniela Kobelovská a Peter Julíny.

Odpad do veľkokapacitných kontajnerov ukladali poslanci obecného zastupiteľstva Andrej Margetín, Michal Klampár, Marek Polák a Jaroslav Vido.

„Všetkým zúčastneným, ktorým záleží na čistote našej obce, patrí moja veľká vďaka,“ uzavrela starostka Tatiana Julinyová.

text a foto:
Viktor Vrábel