Cestu na Havran opravujú na viacerých úsekoch naraz

Rekonštrukčné práce sa čoraz viac približujú k centru obce. Aktuálne prebieha stabilizácia svahov.

Premávku riadia prenosné semafory. Napriek obmedzeniu jedného jazdného pruhu dôležitej cestnej komunikácie zatiaľ k výrazným

zdržaniam nedochádza. V úseku od odbočky na Bakchus vilu po mo­torest cestári vyfrézovali asfalt. „Bude vybudovaných deväť gabiónových múrov a dva mikropilótové železobetónové prahy na zaistenie stability násypov cesty a svahov. Konštrukcia múru pozostáva z drôtovo-kamenných košov, ktoré budú do zemného telesa kotvené tuhou geomrežou,“ uvádza TTSK.

TTSK, red