Brigáda seniorov pred Veľkou nocou

Dňa 8. apríla sa miestny klub dôchodcov zúčastnil brigády na cintoríne.

Členovia klubu vyčistili vstupný chodník a priestor pred krížom. Ďakujeme našim seniorom pod vedením Marty Valovičovej, že každoročne takto prispievajú ku krajšiemu prostrediu v obci.

text: OcÚ Banka,
foto: JDS Banka