Božie telo s nádherne vyzdobenými oltárikmi

Vo štvrtok 3. júna veriaci na Banke slávili sviatok Božie telo. Keď sa povie Božie telo, zrejme každému napadnú štyri kvetmi vyzdobené oltáre rozmiestnené v centre obce. Tak to bolo aj tento rok. Omšu a procesiu celebroval kaplán Ľuboš Matúš, ktorý pochválil znamenitú výzdobu.

Bohoslužba v Kostole sv. Martina sa začala o 18. hodine. Keďže organ je momentálne v rukách opravárov, organistka Margita Lacková hrala na elektrickom keyboarde.

Po hodine sa asi stovka veriacich vybrala na procesiu, tentokrát netradične bez dychovej hudby. Deti v krojoch z košíkov a vedierok vyťahovali a rozhadzovali lupene ruží. Veriaci sa pristavili pri štyroch vyzdobených oltárikoch, ktoré sym­bolizujú svetové strany.

Po návrate do kostola kaplán Ľuboš Matúš upriamil pozornosť na maľbu Alexandra Buznu z roku 1933. Je na nej vyobrazený Ježiš a vôkol neho ženy odeté do bananských krojov. Kaplán vyzdvihol podobnosť s aktuálnym sviatkom Božieho tela.

text a foto: vv

Poďakovanie

Srdečná vďaka patrí menovite týmto obyvateľom:

 • Rozvoz konštrukcie stolov, kobercov a čečiny
  Moravčík Vojtech, Rusnák Jozef, Gašpar Milan, Stolárik Milan, Drahovský Jozef a Juliny Milan
 • 1. oltárik a okolie kostola
  Strechay Libor, Gašpar Dominik, Gašpar Milan, Daniš Staislav, Danišová Margita, Jánošková Anna, p. Radičová, Vizinová Marika a Haščíková Pavla
 • 2. oltárik (na rázcestí)
  Margetínová Katarína, Margetínová Božena, Kuklišová Mária, Schmittová Silvia, Drahovská Božena a Schedlingová Katarína
 • 3. oltárik (pri soche sv. Vendelína)
  Gašparová Sidónia, manželia Schlosserovci, Julinyová Helena, Juliny Pavol a Rybáriková Mariena
 • 4. oltárik (na Kamennej ul.)
  manželia Záhumenskí, Vizinová Mária, Vetrík Jaroslav, Mokrá Lenka, Šebová Mária

Všetkých, čo pomáhali, nech Pán Boh ochraňuje a požehnáva Vaše rodiny.

Dominik Jánoška,
kostolník