Božie telo: Počas procesie začalo silno pršať

Vo štvrtok 20. júna večer veriaci slávili Sviatok najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, prezývaný aj ako Božie telo či Oltáriky. Počas procesie, ktorá nasledovala po omši, symbolicky oznamovali svetu tajomstvo Ježišovho tela a krvi. Pristavili sa pri štyroch vyzdobených oltárikoch. 

Sprievod tvorili farár s miništrantmi, dychová hudba, dobrovoľní hasiči, speváci, krojované Bananky, deti rozhadzujúce lupene ruží a veriaci nielen z Banky.

Štyri oltáriky sa nachádzali na Kamennej a Podhorskej ulici. Dekan Jozef Gallovič spolu s veriacimi sa zastavil pri každom z nich.

 

Po sedemdesiatich rokoch bolo súčasťou sprievodu aj Božské srdce. V sprievode krojovaných žien ho niesli štyria muži vrátane hasičov. Pri štvrtom oltáriku sa spustil lejak a veriaci sa ponáhľali do kostola.

 

 

text, foto a video:
Viktor Vrábel