Banka sa stala najtransparentnejšou obcou v krajine

Obec Banka sa umiestnila v rebríčku transparentnosti v informovaní a hospodárení na 1. mieste. Starostka obce prevzala ocenenie v piatok 4. septembra v Ružomberku.

Naša obec získala prvé miesto v podkategórii proobčiansky prístup a transparentné zverejňovanie. Do súťaže sa mohli zapojiť obce, ktorých počet obyvateľov neprevyšuje päťtisíc. Združenie občanov miest a obcí posudzovalo predovšetkým zverejňovanie dokumentov na obecnej webovej stránke. Obec Banka splnila všetky kritériá a ako jediná získala plný počet bodov (sto).

Pre veľký počet prihlásených do druhého kola postúpili dve obce z každého okresu. Porota vyberala zo stoštyridsiatich obcí. „Prekvapenie, radosť, pokora,“ stručne reagovala starostka T. Julinyová krátko po prevzatí ocenenia.

Reportáž o oceňovaní odvysielalo v rovnaký deň Rádio Regina. „Snažíme sa vychádzať občanom v ústrety, aby pochopili, prečo to tak je, prečo sa to nedá spraviť inak; vysvetliť im celý ten postup a konanie,“ povedala v reportáži starostka Banky.

Združenie občanov miest a obcí Slovenska zorganizovalo súťaž po prvýkrát. Cieľom združenia je spájať malé obce, aby si mohli navzájom vymieňať rady a skúsenosti.

text a foto: Viktor Vrábel,
zdroj reportáže: Žurnál Rádia Regina (4. september 2020)