Bananskí seniori navštívili priateľov v Dolnom Lopašove

Naša organizácia Jednota dôchodcov Banka bola 25. augusta poz­vaná Jednotou dôchodcov Dol­ný Lopašov na opekačku, ktorej sa zúčastnili organizácie z celého okresu Piešťany.

Autobus bol za­­bez­­pečený od ihriska. O program sa nám postarali dvaja harmonikári a speváčka z našej organizácie. Počasie nám prialo, akciu hodnotím ako úspešnú. O rok sme pozvaní do obce Chtelnica, už teraz sa tešíme.

text a foto:
Marta Valovičová,
predsedníčka JDS Banka