Kuchynský odpad zbierame už i na Banke

Na Karpatskej ulici, na Hlavine a pri všetkých bytovkách pribudli nádoby na kuchynský odpad. Hnedé nádoby s objemom 120 litrov bude spoločnosť Fidelity Trade vyvážať každý týždeň.

Obyvateľom bytoviek boli distribuované uzatvárateľné 5-litrové kýbliky s  biologicky rozložiteľnými vreckami, ktoré sú určené pre tento druh odpadu. Ak bývate v rodinnom dome a máte záujem o kýblik a vrecká, kontaktujte  pracovníkov obecného úradu na mobilnom čísle 0901 745 177.

Čo PATRÍ do hnedých nádob?

 • tuhé a tekuté zvyšky potravín
 • staré zaváraniny
 • omáčky
 • potraviny po záruke
 • odpad z čistenia potravín
 • pokazené ovocie a zelenina
 • kosti
 • ryby
 • mlieko
 • vajcia
 • chlieb a pečivo
 • káva a čaj

Čo NEPATRÍ do hnedých nádob?

 • papierové obaly
 • umelohmotné obaly
 • lepenka
 • zelený odpad zo záhrad
 • trus domácich zvierat
 • obsah vysávača
 • cigarety

OcÚ Banka