Overovanie listín a podpisov

V kompetencii obecného úradu je aj overovanie listín a podpisov. Pri overovaní musí byť osoba na obecnom úrade fyzicky prítomná. Je potrebné vziať si so sebou občiansky preukaz.

  • poplatok za overenie podpisu: 2 € / podpis
  • poplatok za overenie listiny: 2 € / strana A4