Obecný rozhlas

Obyvatelia i podnikatelia majú možnosť nechať si vyhlásiť oznam v obecnom rozhlase. Znenie oznamu je potrebné doručiť na obecný úrad v písomnej podobe osobne alebo elektronicky.

  • poplatok za vyhlásenie: 5 € / oznam