Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Leto na Banke zavŕšila nočná hasičská súťažVytlačiť
 

V sobotu 25. augusta sa na futbalovom ihrisku konala Rozlúčka s letom, ktorá sa niesla v hasičskom duchu. Trávu kropila nielen voda z hasičských prúdnic, ale, žiaľ, aj tá vo forme dažďa. Popoludní bolo ihrisko poloprázdne, avšak s blížiacim sa začiatkom 11. kola 10. ročníka Západoslovenskej hasičskej ligy o pohár hasičov Lúka a starostky obce Banka začali na ihrisko prichádzať stovky súťažiacich a fanúši­kov hasičského športu.

Program sa začal o 14. hodi­ne. Deti sa mohli zabaviť na ská­kacom hrade, mohli si s rodičmi opiecť klobásku či špekáčik, ne­chať si pomaľovať tvár, povoziť sa na koníkovi, zatancovať si spolu s DJ Mikim či vyskúšať si požiar­ny útok. Deťom sa venovali mla­dí hasiči z Dobrovoľného hasič­ského zboru (DHZ) Banka. Ukázali im, ako sa zapájajú hadice, ako sa narába s prúdnicou či ako sa obsluhuje tzv. džberová striekač­ka. Úlohou dvojčlenných druž­stiev bolo s pomocou striekačky čo najskôr zhodiť všetky kovové plechovice.

S príchodom zotmenia zača­li na ihrisko prichádzať hasičské vozidlá a dodávky s čerpadlami. Krátko po 21. hodine si 28 tímov zo západného Slovenska vypočulo príhovory organizátorov a hos­tí. „Prajem vám, aby sa vám všet­kým v jubilejnom 10. ročníku da­rilo. Dúfam, že ukážete všetko, čo ste si nacvičili,“ povedal Bc. Jozef Smolinský z Prezídia Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej re­publiky. Po príhovore starostu Modrovky a zároveň veliteľa DHZ Modrovka Romana Pomajba zaže­lala tímom veľa šťastia aj starost­ka Banky Mgr. Tatiana Julinyová. „Mám veľkú radosť z toho, že sa konajú hasičské súťaže a že sú ľudia zapálení pre túto činnosť. Nech vyhrá ten najlepší,“ poprial hasičom veliteľ DHZ Banka a bý­valý štátny hasič Jaroslav Vido.

Veliteľ DHZ Lúka Mgr. Marián Kriško následne pozval veliteľov zborov na poradu a stručne čita­teľom vysvetlil pravidlá: „Hasiči na povel vybehnú spoza štartovej čiary, bežia k základni, kde si za­poja svoju techniku. Strojník zo­stane pri čerpadle, dvaja hasiči vezmú savice s košom, ktorý po­noria do kade a ostatní berú ha­dice dvoch veľkostí. Jeden hasič má na starosti rozdeľovač, ďal­ší kontroluje spojenie hadíc. Dvaja prúdari s prúdnicami ute­kajú 70 metrov k nástrekovej čia­re. Strojník následne pustí do ha­díc vodu. Prúdari musia z piatich metrov po zásahu otvoru premôcť závažie. Fotobunka zachytí sklo­penie klapky a vtedy sa zazname­ná výsledný čas.” Za výsledný čas sa považuje čas prúdara, ktorý dokončí útok neskôr. Náročnosť a nebezpečnosť tohto športu zvyšo­vala tma a dážď, ktorý sa postaral o viacero pošmyknutí.

Po polnoci prišlo na rad vy­hodnotenie. Popri prvých troch najlepších mužských a ženských zboroch boli vyhlásení aj najrých­lejší prúdar a prúdarka. Okrem bodov v ligovej súťaži získali dip­lomy a balenie mierálnej vody.

VÝSLEDNÉ UMIESTNENIA:

  • muži

1. Pavlice 13,81 s

2. Poľný Kesov 14,18 s

3. Jarovce 14,49 s

 

  • ženy

1. Sládkovičovo 17,36 s

2. Dvorníky 18,96 s

3. Suchá nad Parnou 19,43 s
 

„Viditeľnosť na terče je v noci, samozrejme, horšia, preto pa­dajú trochu horšie časy ako cez deň,“ prezradil najrýchlejší prú­dar Daniel Kupkovič z DHZ Pavlice. „Spoločné tréningy mávame raz do týždňa. Osobne si popri robo­te dávam aj individuálne trénin­gy,“ prezradil tajomstvo úspechu mladý Pavličan.

Požiarny útok je atypickým športom, ktorého popularita z roka na rok stúpa. Dobrovoľní ha­siči si na tréningoch a súťažiach precvičujú spoluprácu, komuni­káciu, pozornosť i vynaliezavosť. Všetky tieto vlastnosti vedia zúro­čiť počas reálnych výjazdov.

Zdroj Bananský hlásnik, Foto: Viktor Vrábel

18-09-03-02-1.jpg


 
 

dnes je: 23.7.2019

meniny má: Oľga

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka