Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradné oznamy

Pozvánka na 4. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce BankaVytlačiť
 

zasadnutie OZ.jpgV zmysle §13 odst. 4 písmena a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení starostka obce Banka zvoláva 4. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Banka, ktoré sa uskutoční dňa 28. marca 2019 o 17:30 hod. v zasadačke na 1. poschodí v technickej budove oproti Obecného úradu v Banke.


 
 

Zber bioodpadu a elektroodpadu v obci BankaVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že v obci Banka sa uskutoční zber bioodpadu a elektroodpadu v nasledujúcich termínoch:

30. marca 2019 od 08:00 do 14:00 hod. Bioodpad.

 • pri futbalovom ihrisku na Dominovej ceste
 • na križovatke Podhorskej a Krátkej ulice
 • na námestí pri jazierku Hlavina
 • pri autobusovej zastávke na Ceste Janka Alexyho

6. apríla 2019 od 08:00 do 14:00 hod. Elektroodpad.

 • pri futbalovom ihrisku na Dominovej ceste,
 • na námestí pri jazierku Hlavina

Prosíme občanov, ktorý prinesú bioodpad a elektroodpad, aby doržiavali čas zberu a  pokyny obecných pracovníkov, ktorý budú pomáhať a riadiť zber odpadu! Ďakujeme.

zber bio a elektroodpadu 2019 2.jpg


 
 

Záverečný účet Obce Banka a rozpočtové hospodárenie za rok 2018Vytlačiť
 

Erb obce Banka.jpgZáverečný účet Obce Banka a rozpočtové hospodárenie za rok 2018.


 
 

Návrh štatút obce BankaVytlačiť
 

Erb obce Banka.jpgObecné zastupiteľstvo v Banke na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 369/1990 Zb.“) v y d á v a pre územie (kat. územie) obce Banka tento štatút obce Banka.


 
 

Návrh VZN č 5/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, základnej umeleckej škole, školskom klube detí, centre voľného času a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Banka.Vytlačiť
 

Bez.jpgNávrh VZN č 5/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, základnej umeleckej škole, školskom klube detí, centre voľného času a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Banka. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN je do 24.3.2019 na obecnom úrade v obci Banka.


 
 

Návrh VZN 3/2019 o čistote a o ochrane verejnej zelene.Vytlačiť
 

Bez.jpgNávrh VZN 3/2019 o čistote a o ochrane verejnej zelene. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN je do 22.3.2019 na obecnom úrade v obci Banka.


 
 

Návrh VZN 2/2019 o organizácii miestneho referendaVytlačiť
 

Bez.jpgNávrh VZN 2/2019 o organizácii miestneho referenda. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN je do 22.3.2019 na obecnom úrade v obci Banka.


 
 

Ak správne triedime, svet je krajší...Vytlačiť
 

Ak správne triedime, svet je krajší...

Majte na pamäti nasledovné pravidlá:

 • Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
 • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
 • Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj  označenie na obale, ktoré je v prílohe na spodnej strane výzvy.
 • Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce. Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
 • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

V prípade otázok nás kontaktujte:

E-mail: obce@envipak.sk

ENVI - PAK, a.s. • Galvaniho 7/B • 821 04 Bratislava

www.envipak.skwww.triedime.skwww.zodpovednaspolocnost.sk

8263466.jpg


 
 

Zápis detí do materskej školy v obci Banka 2019Vytlačiť
 

Riaditeľka ZŠ s MŠ, Bananská 46, 921 01 Banka, v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.308/2009 určuje miesto a termín na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy pre školský rok 2019/2020 nasledovne:

Termín konania zápisu: 20.5. a 21.5. 2019

V čase: od 10:00 do 13:00 hod.

Miesto konania zápisu: Materská škola, Topoľčianska 50, 92101 Banka.

Podmienky prijímania detí:
Do materskej školy budú prednostne prijímané deti:

 1. Ktoré dovŕšili piaty rok veku
 2. Deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
 3. Deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

Ďalšie podmienky prijatia dieťaťa:

 1. Ktoré do 31. augusta dovŕši vek 3 roky,
 2. Ktoré má trvalé bydlisko v obci Banka

K zápisu treba priniesť lekársku správu o dieťati nie staršie ako 3 dni odo dňa podania žiadosti.

Žiadosť si môžu rodičia vyzdvihnúť v budove MŠ.

53010684_250941899187000_5905985537042284544_n.jpg


 
 

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky.Vytlačiť
 

i_3482306.jpgVoľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky - Informácie pre voliča nájdete v prílohe tohto oznamu.


 
 
Položky 1-10 z 11

dnes je: 26.3.2019

meniny má: Emanuel

webygroup

Úvodná stránka